استخدام خلبان پهپاد

 • سوابق و تحصیلات

 • آخرین مدرک تحصیلی
 • خلاصه ی فعالیت های حال و گذشته یا رزمه خود را بنویسید
 • نوع پهپادی خود را از لیست مشخص نمائید
 • Please enter a number greater than or equal to 1.
  میزان سابقه کار خود را به سال وارد نمائید
 • در کدام شهرها میتوانید فعالیت کنید؟
 • بارگذاری مدارک

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  گواهینامه خلبانی یا مهارت های دیگر
 • گواهینامه شرکت در دوره قوانین و مقررات پهپاد را بارگذاری نمائید
 • اسکن کارت ملی خود را بارگذاری نمائید